תהליך בקשת מענק

איך מגישים?

יש להירשם באתר כמועמדים לקבלת מענק באמצעות מילוי טופס בקשה למענק. מומלץ ראשית לקרוא את עמוד השאלות והתשובות.
לחצו כאן לטופס קדם הגשה.

מומלץ מאוד להתייעץ עם  צוות התכנית ובחברי ועד הבוגרים לפני ההגשה, כך תוכל\י לחדד עבור עצמכך ועבור הקוראים בצורה הטובה ביותר את המטרות שלך ומה תרצה\י להשיג באמצעות בקרן.
הגשת בקשות עד 11.6.20

 

תנאים להגשת מועמדות:

בוגרים של תכנית "עמיתי ברונפמן" בארץ ובצפון אמריקה, שיזמו מיזם חברתי או שמובילים מיזם חברתי המקדם את ערכי הליבה של קהילת הבוגרים, מוזמנים באופן בלעדי להגיש בקשה למענק או לסיוע מסוג אחר.
תנאי לזכייה במענק הוא כי המיזם הוקם ביוזמתו של בוגר/ת התכנית או שבוגר/ת התכנית ממלא בו תפקיד משמעותי או מרכזי אחר (ניתן לקבל מענק כארגון או כיחידים) יש לשים לב לכך, כי על הפרויקטים מתחום המעורבות הפוליטית להיות א-מפלגתיים.
הפרויקטים ייבחנו בהתאם לרוח הקהילה ולערכיה, כמוצג לעיל, ועליהם לקדם אחד או יותר מערכים אלה. פרויקטים ישראליים ופרויקטים אמריקניים הם מועמדים שווים לקבלת מענק.