תוכנית צפון אמריקאית

מאז שנת 1987 פועלת תכנית עמיתי ברונפמן בצפון אמריקה ( The Bronfman Youth Fellowships- BYFI) – ומעצבת את פניה של המנהיגות היהודית האמריקנית.
Fellows – העמיתים הצפון אמריקניים
בכל שנה נבחרים 26 עמיתים בני שבע עשרה מרחבי ארצות הברית וקנדה. העמיתים נוסעים לסמינר בן חמישה
שבועות בישראל, ולאחר מכן עורכים שני סמינרים בארצות הברית – האחד עם מקביליהם הישראליים בחורף והאחר בנושא יהדות בארצות הברית באביב.

לצפייה בסרטון על התוכנית האמריקאית