fbpx

החזון

עמיתי ברונפמן ישראל וארצות הברית היא קהילה המונה יותר מ-1000 יוצרים ואנשי מעשה, שכולם השתתפו בגיל 17 בקבוצת העמיתים ומאז מבקשים – איש איש בתחומו – להביא את העולם אל מקום טוב יותר.

עמיתי ברונפמן, תכנית מייסודו של אדגר ברונפמן, מבקשת לעצב דור קשוב ויצירתי של מנהיגים, המעוגנים בלימוד ובראיית עולם פלורליסטית והמחויבים לעם היהודי ולחברה הישראלית. תחילתה של התכנית ב-20 צעירים בני שבע עשרה, היוצאים למסע לבירור הזהות היהודית-ישראלית שלהם – מסע אישי ומסע קבוצתי. בוגרי התכנית – שהם כיום יותר מ-350 בישראל ויותר מ-1000 בעולם כולו – מהווים קהילה תוססת של יוצרים ושל אנשי מעשה, המבקשים – כל איש בדרכו וכל אישה בדרכה – להשאיר עולם טוב יותר לבאים אחריהם.

את התכנית ייסד הפילנתרופ והמנהיג היהודי אדגר ברונפמן ז"ל, נשיא הקונגרס היהודי העולמי ומנכ"ל חברת "סיגראם". ברונפמן ראה מחסור חמור במנהיגים המחויבים לשיח עמוק, להבנה ולפלורליזם, בצעירים שמרגישים בבית בתרבות היהודית על צורותיה השונות בישראל ובארצות הברית ובמנהיגים המעוגנים בלימוד ובטקסטים יהודיים. מתוך כך ייסד ברונפמן תכנית, שתמשוך אליה נוער מצטיין מישראל ומארצות הברית ותהפוך עם הזמן גם לקהילת בוגרים של עשייה, של לימוד ושל שיח.

המסע מתחיל בסוף התיכון, שבו נבחרים תלמידי ותלמידות כיתה י"א מרקע חברתי מגוון להשתתף בסדרת סמינרים העוסקים בשאלות הגדולות של זהות יהודית ושל חברה ישראלית. המגוון בקבוצה והתהליך שעוברים חבריה מכוננים שיח עמוק, לימוד עשיר והתבוננות מחודשת על הסביבה ועל עצמנו. דרך לימוד טקסטים והרצאות, דרך מפגשים עם אנשי רוח ויוצרים ודרך חוויות ומסעות אנו מבקשים לפתח דיאלוג קבוצתי עמוק והתבוננות פנימית בעלת משמעות.

כיום ישנם למעלה מ-1,000 "ברונפמנים" – יוצרים ואנשי מעשה – הפרוסים ברחבי צפון אמריקה וישראל והיוצרים איש איש בתחומו עולם טוב יותר.