החזון

המשימה שלנו

אנו בעמיתי ברונפמן פועלים לבנות עתיד דינאמי ופלורליסטי, באמצעות טיפוח קהילה של צעירים וצעירות, סקרנים, חושבים, פעילים וחוקרים, בישראל ובקהילה היהודית בארצות-הברית.

 החזון

אנו שואפים ליצור חברה שמנהיגיה הם אנשים ונשים בעלי תפישת עולם רחבה ומורכבת, שרואים בארון הספרים ובתרבות הישראלית – יהודית אמצעי לגילוי של משמעות, ליצירתיות ולשינוי.

 התהליך

לתכנית נבחרים צעירות וצעירים בעלי זהות מגוונת שיהיו שותפים להובלה וליצירה של תרבות, הגות, ערכים ויזמות חברתית בחברה הישראלית ובעולם היהודי. מתוך מסע משותף אל המגוון והעושר הגלומים בתרבות שלנו, אנו בונים קהילה המושתתת על יחסים חברתיים בעלי משמעות עמוקה, שמרחיבים את תפישת העולם של כל אחד ממשתתפי ובוגרי התכנית.

אנו מעודדים את בוגרינו להטביע חותם בעולם, בחברה, ובעולם היהודי, ולהתפתח ולהוביל באחד או יותר מהמרחבים הבאים:

הגות ומחשבה | חברה ויזמות קהילתית | קולות ערכיים | יצירה תרבותית