הסמינרים

אז מה בעצם עושים בתכנית? כל מי שמפנה את השאלה הזו לעמיתים ועמיתות לשעבר, זוכה בערך לאותה התשובה: "אי אפשר באמת להסביר". ובאמת, אי אפשר להסביר את הקסם המיוחד של התכנית, את התהליך, את הגילוי, את הלימוד, את ההשקעה האינסופית בכל עמית ועמיתה, את הקשר המיוחד שנוצר בין העמיתים והעמיתות. ובכל זאת, יש דברים שבהחלט אפשר להסביר, כמו למשל הסמינרים עליהם מבוססת התכנית. תשעה סמינרים, באורכים שונים, מפברואר בכיתה י"א ועד פברואר בכיתה י"ב. (כולל סמינר אחד בארה"ב).

המגוון שבקבוצה והתהליך שחבריה עוברים מכוננים שיח עמוק, לימוד עשיר והתבוננות מחודשת על הסביבה ועל עצמנו. דרך לימוד טקסטים והרצאות, דרך מפגשים עם אנשי רוח ויוצרים ודרך חוויות ומסעות אנו מבקשים לפתח דיאלוג קבוצתי עמוק והתבוננות פנימית בעלת משמעות.