הסמינרים

תכנית עמיתי ברונפמן מזמינה תלמידי ותלמידות כיתה י"א מרקע חברתי מגוון להשתתף בסדרת סמינרים העוסקים בשאלות הגדולות של זהות יהודית ושל חברה ישראלית. המגוון שבקבוצה והתהליך שחבריה עוברים מכוננים שיח עמוק, לימוד עשיר והתבוננות מחודשת על הסביבה ועל עצמנו. דרך לימוד טקסטים והרצאות, דרך מפגשים עם אנשי רוח ויוצרים ודרך חוויות ומסעות אנו מבקשים לפתח דיאלוג קבוצתי עמוק והתבוננות פנימית בעלת משמעות. החל בסמינר הראשון שבחודש אפריל, ובהמשך דרך מערכת סמינרים הנמשכת עד החורף של כיתה י"ב, העמיתים לומדים יחדיו, נחשפים לתפיסות עולם שונות, מתמודדים עם האחר ונפגשים עם מיטב אנשי הרוח והעשייה בארץ. התכנית כוללת מפגש בקיץ עם התכנית המקבילה מצפון אמריקה וסיור לימודי בקהילות יהודיות בצפון אמריקה בחודש דצמבר (בכיתה י"ב).