נסיעה לארה"ב

כחלק משנת הסמינרים מבקרים העמיתים בארצות הברית, במטרה להכיר את החצי השני של העם היהודי היושב בצפון אמריקה.
מטרת הנסיעה לארצות הברית היא להכיר את פניה המגוונים של יהדות ארצות הברית על אתגריה, על ברכותיה ועל יצירותיה. אבל מעל לכול מטרת הנסיעה היא לשוב הביתה לישראל עם עם נקודת מבט חדשה על היהדות הישראלית.
במהלך הסמינר פוגשים העמיתים אנשי מחשבה ומעשה בזירה היהודית האמריקנית: סופרים, הוגים, מנהיגי קהילות, אמנים ויזמים. הסמינר הנערך לאורך חג החנוכה מעלה גם שאלות על הגירה ועלייה, על חינוך וזהות, על החלום האמריקני והחלום הישראלי ועל זהות בעולם גלובלי.
כחלק מן הסמינר העמיתים מתארחים בבתי העמיתים האמריקניים וכן מבלים עמם סוף שבוע משותף ("מפגש חורף"), המשלים את מפגש הקיץ.