כתובת משרד: פייר קניג 33, בניין 2 קומה 6 | טלפון  050-2054560 | פקס  02-6521219 כתובת למשלוח:  הלל 4 ת.ד 2453 ירושלים, מיקוד 9102302
The Bronfman Fellowships, 418 Broadway, Albany NY