כתובת משרד: פייר קניג 33, בית הטורקיז טלפיות ירושלים | טלפון  050-2054560 | פקס  02-6521219 כתובת למשלוח:  ת.ד 53405 ירושלים, מיקוד 9153302
The Bronfman Fellowships, 418 Broadway, Albany NY