כתובת משרד: קינג ג'ורג' 20  ירושלים | טלפון  050-2054560 | 
The Bronfman Fellowships, 418 Broadway, Albany NY